Fordeling af ansvar for fællesarealer

Praksis for hækklipning og vedligeholdelse af fællesarealer er uændret, men den mere end 40 år gamle praksis er nu blevet formaliseret og skrevet ind i vedtægterne efter at være blevet vedtaget med kvalificeret flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger i 2017.

Det betyder, at foreningen som hidtil tager initiativ til og betaler for klipning af Højagervejs hække mod sydstien, at vedligeholdelsen af stikvejenes fællesarealer (og evt. hække) påhviler de pågældende stikvejes beboere i fællesskab, og at klipning af hække mod stier, stamvej og Husoddevej påhviler de grundejere, der har hæk mod disse arealer.

Et flertal af foreningens medlemmer kan til enhver tid ændre denne praksis i henhold til foreningens vedtægter.

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

 

Vedtægter med revidering