To generalforsamlinger i 2017

Der var to generalforsamlinger i 2017. Den første fandt sted d. 31. maj, hvor der var ca 1/3 af foreningens medlemmer til stede. På denne generalforsamling blev bestyrelsens forslag om en tilføjelse til vedtægterne vedtaget næsten enstemmigt.

Forslaget handlede om at indskrive den gældende praksis om vedligeholdelse af fællesarealer og hækklipning mod offentlige veje og stier i vedtægterne.

Imidlertid kræver foreningens vedtægter mindst 50% fremmøde på generalforsamlingen for at kunne ændre vedtægterne. Derfor indkaldte bestyrelsen medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling d. 12. september 2017, hvor fremmødeprocenten var 53. Her blev bestyrelsens forslag vedtaget.

Referat fra ordinær generalforsamling