Dagsorden 2018

Tulipanparkens Grundejerforening – Ordinær generalforsamling

• TIDSPUNKT: Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00
• STED: Stensballe Golfklubs klublokale.

Dagsorden, jf. vedtægterne, §9:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for året 2017-2018.
 3. Indkomne forslag.a. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtagelse af ”Værdier og vision”, jf. bestyrelsens skriftlige beretning og vedhæftede bilag.
 4. Regnskab for regnskabsåret 2017-2018.
 5. Fastlæggelse af budget for året 2018-2019 – herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
  a. Flemming Schmidt – På valg/villig til genvalg
 7. Valg af bestyrelse
  a. Ole Christiansen – På valg/modtager genvalg
  b. Morten Krag – På valg/modtager genvalg
  c. Peter Skou – Ikke på valg
  d. Mogens Nielsen – Ikke på valg
 8. Valg af to suppleanter
  a. Jørgen T. Madsen og Jan Teinborg – På valg
 9. Valg af to revisorer
  a. Frank Hansen og John Jørgensen – På valg
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Flemming Schmidt