Stensballes offentlige institutioner

Stensballeskolen

I tiden frem til 1958 var Stensballes skole en lille landsbyskole, der kun kunne tilbyde skolegang til 14-årsalderen. Ønskede man en overbygning på de obligatoriske 7 års skolegang, var man henvist til at søge optagelse på en af byens private realskoler, da Horsens Kommunes skoler ikke havde pligt til at optage børn, der ikke boede i Horsens Kommune.

Overbygning fik skolen først, da skolen i forbindelse med ny skolelovgivning blev omdannet til centralskole for hele Vær-Nebel kommune i 1958 og fik navnet Vær-Nebel Fællesskole. Lidt senere fik Stensballeskolen sit nuværende navn i forbindelse med kommunalreformen i 1970.

Som følge af den store befolkningstilvækst siden 1960 er skolen blevet udvidet i flere omgange. Hvor skolen i 1950 havde 78 elever og kun 3 lærere, er den i dag en stor byskole med ca. 850 elever.

Se mere på skolens hjemmeside

Børnehaver og vuggestuer

  • Armilla Børnehaven, Husoddevej 22, 8700 Horsens.
  • Væksthuset, Børnehave og vuggestue, Brådhusvej 30, 8700 Horsens
  • Triton Børnehaven, Bygaden 20, 8700 Horsens
  • Solsikken Børhaven, Fortevej 16, 8700 Horsens

De fire institutioner er samlet administrativt i Daginstitution Stensballe.

Læs mere hos Horsens Kommune, Børn og Unge

Pleje- og aktivitetscenter

Nørrevang, Brådhusvej 50, 8700 Horsens.

Læs mere hos Horsens Kommune, Ældre