Stensballes sognekirke

Vær Kirke er Stensballe-områdets sognekirke. Den er placeret i det tidligere istidslandskab uden for de små omkringliggende byer, isoleret på en bakke på vejen mod Serridslev og med fin udsigt til Vær Sø, som i øvrigt blev skabt af en enorm isklump, som blev efterladt i terrænet, da isen trak sig tilbage for ca. 12.000 år siden.

Bygget omkring år 1200

De ældste dele af det romanske skib og kor kan dateres til tiden omkring år 1200. I perioden 1572-1971 tilhørte kirken Stensballegård og var i denne periode en såkaldt herregårdskirke. I kirkeskibets nordside kan man stadig se den tidligere ”herskabsstol” – dvs. en lille tilbagetrukket ”balkon”, hvorfra Stensballegårds herskab, siddende i fine møbler, kunne overvære de kirkelige handlinger, højt hævet over menigheden. Indgangen til herskabsstolen er på kirkens nordside. Herskabsstolen fungerede indtil 1906. I dag er åbningen ind til herskabsstolen lukket med et gitter. Først i 1971 overgik kirken til statsligt selveje under Århus Stift.

Griffenfelds grav

Vær Kirkes tårnrum blev indrettet som gravkapel omkring år 1700. Her finder man de jordiske rester efter en af den danske enevældes mest fremtrædende intellektuelle personligheder, Peder Griffenfeld, hvis datter, Charlotte, var gift med Frederik Krag, der var ejer af Stensballegård. I gravkammeret finder man udover Griffenfelds kiste også Frederik Krags og hans hustrus kister.

Ved siden af Vær kirke er Vær-Nebel sogns konfirmandstue og sognegård, der tidligere var præstebolig. Her finder der mange aktiviteter sted som fx foredrag samt film- og litteraturaftener.

Læs nærmere på sognets hjemmeside

Vær kirke ligger omgivet af dels den gamle kirkegård, dels af en nyanlagt kirkegård, der skal udvikle sig til en skovkirkegård.

Helt uafhængig af Vær Kirke er der med tilladelse fra kirkeministeriet anlagt en privat begravelsesplads i et skovområde, som tilhører Stensballegård.

Se mere på skovbegravelse.nu