Værdier og vision

for Tulipanparkens Grundejerforening

Grundejerforeningens formål er formuleret i vedtægterne.

Arbejdet for at virkeliggøre dette formål er styret af hensynet til nedenstående værdier og vision.

Grundejerforeningens værdier:

  • Åbenhed om foreningens beslutninger – for at sikre et højt informationsniveau
  • Samarbejde om løsning af fælles opgaver – for at udvikle et godt naboskab
  • Demokrati – for at sikre bred accept af foreningens beslutninger
  • Sund økonomi – for selv at kunne finansiere alle aktiviteter på kort og lang sigt

Grundejerforeningens vision:

• Tulipanparken skal være et attraktivt villakvarter, som er trygt og indbydende at færdes i, og hvor det er naturligt for alle at medvirke til at sikre en høj standard for vedligeholdelse af både bygninger og udearealer.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29. maj, 2018.