Stensballes natur

Skove

Stensballe har store skovområder, hvoraf det meste hører under Stensballegård. Det drejer sig om Stensballe skov, Brakør skov og Elbæk skov, som er i alt på ca. 213 ha.

Hertil kommer lidt længere mod vest ind mod Horsens by lidt mindre skovområder, som ejes af Horsens Kommune. Det er tilladt at færdes i skovene på de afmærkede stier.

Nørrestrand

Nørrestrand er en indsø, som grænser op til Stensballe. Indsøen har via Stensballe Sund forbindelse til Horsens Fjord mod syd. Vandstanden i området reguleres ved hjælp af sluser.

Arealerne omkring Nørrestrand er fredet, da Nørrestrand er et vildtreservat, der er af stor betydning for fugleliv og fugletræk.

Der er anlagt gangsti på Nørrestrands sydside, så det er muligt på alle tider af året at færdes i området.

Husodde Strand

Stranden ligger ud til Horsens fjord og vedligeholdes af Horsens kommune, der normalt en gang årligt fordeler store vognlæs af fint strandsand ud over det areal, der omgiver strandens store badebro.

Om sommeren er det et yndet udflugtsmål for områdets børnefamilier. Myndighederne har igennem mange år forsynet stranden med blåt flag.

Natursti

Stensballe er rig på stier, så det er muligt at nyde natur- og dyreliv i skovområderne samt langs fjorden og Nørrestrand.